CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Federal al Republicii Austria, Alexander Van Der Bellen

EXCELENŢĂ,

Cu ocazia Zilei Naţionale a Republicii Austria, am onoarea să Vă adresez, în numele cetățenilor Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai  sincere felicitări, însoțite de urări de pace şi prosperitate continuă pentru poporul austriac.

Folosesc acest prilej pentru a menționa cu mulțumire caracterul dinamic și ascendent al cooperării dintre statele noastre și pentru a remarca cu recunoștință atitudinea constant deschisă și binevoitoare a Republicii Austria față de Republica Moldova.

Mă bucură faptul că parteneriatul dintre țările noastre creează noi oportunități de cooperare reciproc avantajoasă. Totodată, țin să reiterez gratitudinea pentru susținerea și asistenţa tehnică substanțială, acordate de Austria în calitate de important partener de dezvoltare, în vederea implementării de proiecte în sectoarele naționale prioritare, care permit ţării mele să avanseze pe calea reformelor şi a modernizării.

Privind cu mult optimism perspectivele colaborării moldo-austriece, îmi exprim încrederea că relaţiile bilaterale se vor aprofunda pe mai departe. Sunt convins că prin eforturi comune vom reuşi să parcurgem noi paşi în această direcţie.

Reiterând felicitările cordiale prilejuite de Ziua Națională a Republicii Austria, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, asigurările înaltei mele consideraţii.