CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, cu ocazia Sărbătorii Naţionale a Republicii Chile

EXCELENȚĂ,

Cu prilejul Sărbătorii Naţionale a Republicii Chile, am o deosebită plăcere 
de a Vă adresa, în numele cetățenilor Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai sincere şi cordiale felicitări, însoţite de urări de pace şi prosperitate pentru poporul chilian.

Profit de această frumoasă ocazie pentru a reafirma deschiderea Republicii 
Moldova pentru aprofundarea relațiilor de colaborare cu Republica Chile în diverse domenii de interes comun, în beneficiul ambelor state şi popoare.

Totodată, în condițiile actualei pandemii, îmi exprim solidaritatea 
cu cetățenii țăriii Dumneavoastră în eforturile de depășire a dificultăților cu care se confruntă.

Dorindu-vă mult succes în realizarea obiectivelor majore pe care 
Vi le-ați trasat, Vă rog să acceptaţi, Stimate Domnule Președinte, asigurările înaltei mele consideraţii.