Mesaj de felicitare adresat Președintelui Republicii Armenia, Armen Sarkissian

Stimate Domnule SARKISSIAN,

Vă rog să acceptați sincerele mele felicitări cu ocazia sărbătorii naționale a 
Republicii Armenia - Ziua Independenței, împreună cu cele mai bune urări de pace și prosperitate pentru Dumneavoastră și pentru întregul popor armean.

Țin să menționez cu satisfacție dezvoltarea continuă a legăturilor de prietenie și a 
cooperării fructuoase dintre Republica Moldova și Republica Armenia și reiterez interesul ferm pentru intensificarea lor în continuare în beneficiul țărilor și popoarelor noastre.

Sunt încrezător în stabilizarea treptată a situației epidemiologice și în 
implementarea cu succes a măsurilor propuse anterior pentru consolidarea și extinderea cooperării moldo-armene în diverse domenii.

Dorindu-Vă multă sănătate și noi realizări în activitatea Dumneavoastră de mare 
răspundere, iar cetățenilor armeni – bunăstare și mult bine, Vă rog să agreați, Stimate Domnule Președinte, asigurarea distinsei mele considerații.