CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Republicii Armenia, Armen Sarkissian, cu ocazia Zilei Naționale a țării

STIMATE DOMNULE PREȘEDINTE,

Îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez, cu prilejul  sărbătorii naționale a Republicii Armenia - Ziua Independenței, sincere și cordiale felicitări, însoțite de alese urări de pace și prosperitate pentru poporul armean.

Am ferma convingere că, și de acum încolo, Republica Armenia va înregistra progrese  în realizarea reformelor, consolidarea societății, asigurarea stabilității politice și își va spori  rolul pe arena internațională.

Țin să menționez caracterul ascendent al dialogului constructiv între țările noastre și, totodată, am toată certitudinea că vom reuși să menținem în continuare dinamica pozitivă a relațiilor moldo-armene, bazate pe principiile prieteniei, respectului și cooperării reciproc avantajoase.

Dorindu-Vă cu această plăcută ocazie multă sănătate, noi realizări pentru binele Armeniei, iar poporului armean - fericire și prosperitate, Vă rog să agreați, Stimate Domnule Președinte,  expresia distinselor mele sentimente.