CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Republicii Azerbaidjan, Ilham Aliyev, de ziua de naștere

EXCELENȚĂ,

Vă rog să primiți cele mai cordiale felicitări cu ocazia aniversării zilei Dumneavoastră de naștere. Vă urez din tot sufletul ani mulți și fructuoși pe tărîmul pe care activați, noi și importante succese, fericire, mult noroc și bunăstare familială.

Am convingerea că politica bine gândită și echilibrată, pe care o promovați atît în țară, cît și în străinătate, contribuie și va continua să contribuie substanțial la prosperarea Azerbaidjanului și a poporului său.

Profitînd de această plăcută ocazie, țin să afirm cu certitudine că, prin eforturi comune, relațiile tradiționale de prietenie și cooperare dintre Republica Moldova și Republica Azerbaidjan vor continua să se aprofundeze în diferite domenii de interes reciproc, în numele și în beneficiul popoarelor noastre.

Reiterînd felicitările și sincerele urări aniversare pentru Dumneavoastră și pentru toată familia Dumneavoastră, Vă rog să agreați, Excelență, expresia distinselor mele sentimente.