CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Republicii Cehe, Miloš Zeman, cu prilejul Zilei Naționale a Cehiei

EXCELENȚĂ,

Cu ocazia Zilei Naţionale a Republicii Cehe, îmi face o deosebită plăcere 
să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai sincere și cordiale felicitări, însoțite de urări de bine, de pace şi prosperitate pentru cetățenii cehi.

Doresc să menționez, cu multă satisfacție, caracterul dinamic al relațiilor 
de prietenie şi colaborare dintre țările noastre, dar şi interesul reciproc pentru extinderea și aprofundarea acestora în diverse domenii.

Totodată, îmi exprim profunda recunoștință pentru susținerea constantă și 
asistența considerabilă, acordate de Republica Cehă, în procesul complex de democratizare şi reformare a țării mele, ale căror efecte vor determina apropierea Republicii Moldova de standardele europene.

Reiterând urările de pace și progres pentru Republica Cehă, Vă rog să 
acceptaţi, Excelență, asigurarea înaltei mele consideraţii.