CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Republicii Federative a Braziliei, Jair Messias Bolsonaro

EXCELENȚĂ,

Ziua Independenței Republicii Federative a Braziliei îmi oferă plăcutul prilej de a Vă adresa, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, cele mai sincere felicitări, însoțite de urări de pace și prosperitate pentru poporul brazilian.

Țin să Vă asigur că, în condițiile actualei pandemii, suntem solidari cu cetățenii țării Dumneavoastră în eforturile de depășire a dificultăților cu care se confruntă.


Folosind această ocazie, reiterez deschiderea Republicii Moldova pentru dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și cooperare cu Republica Federativă a Braziliei în cele mai diverse domenii, pentru binele ambelor țări și popoare.


Dorindu-Vă multă sănătate și succes în realizarea obiectivelor prioritare ale ţării, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, asigurările înaltei mele considerații.