CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Republicii Franceze, Emmanuel MACRON

STIMATE DOMNULE PREŞEDINTE,

îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez cele mai sincere şi calde felicitări cu prilejul zilei Dumneavoastră de naştere.

Permiteţi-mi cu această frumoasă ocazie să-mi exprim satisfacţia vizavi de caracterul ascendent al relaţiilor tradiţionale de prietenie existente între Republica Moldova şi Republica Franceză, care sînt bazate pe valori şi idealuri comune. Totodată, vreau să reconfirm importanţa pe care o acordă ţara mea aprofundării parteneriatului moldo-francez, inclusiv consolidării păcii şi securităţii regionale în Europa de Est.

Dorindu-Vă multă sănătate şi spor în activitatea Dumneavoastră de mare responsabilitate, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, asigurarea înaltei mele consideraţii.