Mesaj de felicitare adresat Președintelui Republicii Indonezia, Joko  Widodo, cu prilejul Zilei Independenței

EXCELENŢĂ,

Cu ocazia celebrării Zilei Independenței a Republicii Indonezia, 
în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, am plăcerea de a Vă adresa felicitări cordiale, însoțite de urări de pace și prosperitate pentru poporul indonezian.

Folosesc acest prilej pentru a exprima convingerea că prin aprofundarea 
relațiilor de prietenie și bună colaborare dintre Republica Moldova și Republica Indonezia vom reuși să identificăm noi oportunități pentru extinderea și consolidarea cooperării în cele mai diverse domenii.

Totodată, țin să remarc cu satisfacție susținerea reciprocă continuă în cadrul structurilor internaționale, care îmi oferă încrederea că, și pe viitor, vom reuși să întreprindem împreună pași concreți pentru asigurarea unei colaborări strânse și mutual avantajoase.

Cu urări de succes în activitate, Vă rog să acceptați, Excelență, asigurările 
înaltei mele considerații.