CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Republicii Populare Chineze Domnului Xi JINPING

EXCELENŢĂ,

Cu ocazia celei de-a 70-a aniversări de la proclamarea Republicii Populare Chineze, Vă adresez, în numele meu și al tuturor cetățenilor Republicii Moldova, sincere felicitări Dumneavoastră personal și urări de bunăstare întregii națiuni chineze.

Pe parcursul celor șapte decenii, poporului chinez i-a reușit, în mod admirabil, miracolul transformării imenselor provocări socio-economice în oportunități de dezvoltare, plasând Republica Populară Chineză, în timp record, în topul liderilor mondiali.


În acest frumos context, țin să constat cu satisfacție că bunele relații de prietenie și colaborare dintre țările noastre cunosc o evoluție consistentă, bazată pe respectul reciproc. Republica Moldova apreciază înalt eforturile comune, depuse la realizarea intereselor primordiale – susținerea suveranității și integrității teritoriale a statelor noastre, deschiderea pentru impulsionarea dialogului politic, umanitar, economic și cel cultural.


Totodată, vreau să reiterez ferma determinare a Republicii Moldova de a explora enormul, dar deocamdată puțin valorificatul potențial existent al legăturilor bilaterale. Am certitudinea că inițiativa globală a Drumului Mătăsii constituie un element crucial pentru asigurarea unui nou imbold pozitiv al relațiilor noastre atât prin aprofundarea cooperării economico-comerciale, cât și prin implementarea unor proiecte în domeniile de importanță majoră, spre beneficiul ambelor popoare. Totodată, folosesc acest prilej și reconfirm distinsa prețuire pentru asistența oferită Republicii Moldova de către Republica Populară Chineză.


Dorindu-Vă multă sănătate și prosperitate continuă, Vă rog să primiţi, Excelenţă, asigurarea înaltei mele consideraţii.