CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Republicii Portugheze, Marcelo Rebelo de Sousa, cu prilejul Zilei Portugaliei

EXCELENȚĂ,

Cu ocazia Zilei Naţionale a Republicii Portugheze, îmi face o deosebită plăcere să Vă adresez, în numele Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai sincere şi cordiale felicitări, însoţite de urări de pace şi prosperitate.

Profitînd de această frumoasă ocazie, ţin să remarc cu satisfacție relațiile excelente de colaborare și de prietenie moldo-portugheze, care evoluează în beneficiul ambelor state și popoare.

Îmi exprim convingerea că vom continua buna conlucrare, că ne vom bucura și pe viitor de suportul consistent al Republicii Portugheze și al Dumneavoastră personal în realizarea priorităților agendei bilaterale și a obiectivelor majore în materie de dezvoltare şi modernizare a Republicii Moldova.

În această zi importantă pentru Republica Portugheză, Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea înaltei mele considerații.