CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Preşedintelui Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan

EXCELENȚĂ,

Cu ocazia celei de-a 97-a aniversări a proclamării Republicii Turcia, 
Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, sincere și cordiale felicitări, însoţite de cele mai bune urări de pace şi prosperitate poporului turc prieten.

Folosesc acest prilej deosebit pentru a menționa cu profunda satisfacție 
nivelul avansat și dinamica în continuă ascensiune a legăturilor moldo-turce. Mă bucur nespus că prietenia dezinteresată și relațiile de bună înțelegere dintre țările noastre, precum și eforturile comune în vederea extinderii și aprofundării cooperării au rezultat în instituționalizarea unui veritabil parteneriat strategic bilateral, ale cărui efecte benefice imediate au început să fie vizibile în cifrele de comerț și investiții.

De asemenea, doresc să reafirm interesul continuu al Republicii Moldova 
pentru dezvoltarea și fortificarea relațiilor de cooperare, dar și pentru valorificarea la maximum a potențialului parteneriatului strategic, în beneficiul ambelor noastre popoare.

În mod special, țin să adresez cuvinte de mulțumire și să exprim profundă 
recunoștință părții turce pentru gestul de solidaritate cu cetățenii Republicii Moldova, manifestat prin sprijinul pentru combaterea efectelor pandemiei de coronavirus. Țin să remarc că Turcia a fost printre primele state care au reacționat prompt la apelul nostru de asistență umanitară. Totodată, salutăm și suntem impresionați de eficiența cu care autoritățile turce gestionează și mențin controlul asupra acestei crunte pandemii.

Reiterând urările de pace şi prosperitate pentru poporul turc, precum 
și dorindu-Vă Dumneavoastră personal sănătate și realizări frumoase, Vă rog să acceptaţi, Stimate Domnule Președinte, asigurarea distinsei mele consideraţii.