CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Coreea

EXCELENŢĂ,

Cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Coreea, Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, cordiale felicitări și alese urări de pace și bunăstare.

Folosesc acest prilej festiv pentru a constata cu satisfacție dinamica relațiilor moldo-coreene, potențialul lor de dezvoltare și aprofundare în multiple domenii de interes comun, spre beneficiul ambelor state și popoare. De asemenea, îmi exprim profunda gratitudine pentru asistența și susținerea consecventă acordate de Republica Coreea în scopul modernizării Republicii Moldova.


Reiterând urările de prosperare și progres pentru poporul coreean, Vă rog să acceptați, Excelență, expresia înaltei mele considerații.