CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesajul de felicitare transmis de președintele Nicolae Timofti președintelui Republicii Azerbaidjan, Ilham Aliyev

EXCELENŢĂ,

Am deosebita plăcere să Vă adresez sincere şi cordiale felicitări, însoţite de cele mai calde urări de bine cu prilejul zilei Dumneavoastră de naştere.

Folosesc această frumoasă ocazie pentru a-mi exprima ferma convingere că bunele relaţii de prietenie existente tradiţional între Republica Moldova şi Republica Azerbaidjan vor cunoaşte, prin eforturi comune, o dezvoltare dinamică continuă, aprofundându-se în spiritul colaborării reciproc avantajoase, în beneficiul ambelor ţări şi popoare.

Dorindu-Vă multă sănătate şi noi succese în activitate, iar familiei Dumneavoastră – fericire şi prosperare, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, asigurarea  distinsei  mele  consideraţii.