CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

M E S A J cu ocazia Zilei Naţionale a Vinului

Stimați Viticultori şi Vinificatori,

Cu prilejul cinstirii frumoasei tradiții a poporului nostru – încheierea culesului strugurilor și degustarea vinului nou, exprim recunoștință oamenilor care şi-au împletit menirea vieții cu mireasma podgoriilor.

Fiind străvechea îndeletnicire a moldovenilor, viticultura a devenit, actualmente, o ramură de importanţă în economia naţională, prin care aroma vinurilor legendă s-a statornicit tot mai profund pe cele mai mari piețe internaţionale.

Astăzi, cînd marcăm Ziua Naţională a Vinului – evenimentul care implică și o pronunțată tentă turistică, doresc să Vă adresez sincere mulțumiri Dumneavoastră, viticultorii, vinificatorii și podgorenii plaiului moldav, pentru că păstrați de secole autenticitatea și unicitatea vinului moldovenesc, dar și pentru că faceţi cunoscut, departe în lume, bunul nume al Moldovei ca țară vitivinicolă.

Țin să Vă asigur că în continuare voi susține pe deplin dezvoltarea durabilă a acestui domeniu de însemnătate economică și promovarea culturii viței-de-vie drept blazonul și cartea de onoare ale meleagurilor noastre.

Anume ciorchinele, ca frescă a timpurilor îndepărtate, ca simbol al neamului, ne redă dorul, doina și istoria, iar noi avem datoria morală de a-i duce semnificația peste ani.
Să avem cu toții parte de soare şi ploi la timp, de sănătate și inspiraţie, apreciere şi multe realizări frumoase.