Mesaj de felicitare adresat Președintelui Republicii Malta, Domnului George VELLA

EXCELENŢĂ,

Cu prilejul celebrării Zilei Naţionale a Republicii Malta, am onoarea şi deosebita plăcere să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, urări cordiale de pace, sănătate şi prosperare.

Constat cu satisfacţie că Republica Moldova şi Republica Malta dezvoltă relaţii frumoase de prietenie, bazate pe valori şi obiective comune, ceea ce îmi oferă convingerea că aprofundarea dialogului politic la nivel înalt va deschide noi oportunități de cooperare în multiple domenii de interes reciproc.


În speranţa că legăturile dintre popoarele noastre vor continua să evolueze armonios şi dinamic, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, asigurarea distinsei mele considerații.