Funcții vacante

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, Aparatul Președintelui Republicii Moldova anunță concursuri pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:

 


Concursuri finalizate: