CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Program de stagii

Președinția Republicii Moldova lansează un program de stagii pentru viitorii profesioniști. Candidații pot depune dosarul pentru stagiu în diverse departamente ale instituției prezidențiale, precum și în cadrul echipei de consilieri ai Președintelui Republicii Moldova.

 

Poziția vacantă: Stagiar în cadrul Aparatului Președintelui Republicii Moldova

Durata: 3 luni, cu posibilitatea de extindere a termenului de stagiu până la 6 luni

 

Departamente:

• Direcția juridică
• Direcția informare și comunicare cu mass-media
• Direcția politică internă
• Direcția relații externe și protocol
• Direcția petiții și audiență
• Direcția management al documentelor
• Serviciul Consiliului Suprem de Securitate
• Secția e-administrare și securitate informațională
• Serviciul resurse umane
• Direcția generală administrare patrimoniu

 

Echipa de consilieri:

• Consilier în domeniul economic - Veaceslav Negruța
• Consilier în domeniul educației și cercetării - Valentina Chicu
• Consilier în domeniul culturii - Angela Brașoveanu Erizanu
• Consilier pentru relațiile cu diaspora - Elena Druță
• Consilier pentru comunicare publică - Sorina Ştefîrţă

 

Condițiile înaintate față de candidați:

• Student în ultimul an la licență, masterat sau doctorat, sau absolvent recent al unuia dintre aceste niveluri de studii;
• Student cu studiile în țară sau în străinătate;
• Motivație, creativitate și flexibilitate.

 

Dosarul trebuie să conțină:

• Curriculum vitae (CV);
• Scrisoare de motivare;
• Certificat ce confirmă efectuarea studiilor în cadrul instituției de învățământ/copia diplomei de studii.

 

Termen pentru depunerea dosarelor: 31 ianuarie 2022

Adresa e-mail (inclusiv pentru detalii): internship@prm.md

Concursul va include proba de interviu. Această etapă va avea loc la sediul Președinției Republicii Moldova: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 154.