CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Program de stagii

 Program de stagii  2023

 

Aparatul Președintelui Republicii Moldova oferă 2 locuri pentru desfășurarea stagiilor plătite în cadrul autorității, în următoarele subdiviziuni: 

 

Direcția juridică  - 1 stagiar/ă 

Atribuțiile stagiarului:  

 • Examinarea demersurilor/scrisorilor/petițiilor care se referă la domeniile de competență ale Direcției juridice și elaborarea proiectelor de răspunsuri;
 • Participarea la procedura de promulgare a legilor;
 • Participarea la elaborarea proiectelor de decrete ce țin de prerogativele constituționale ale Președintelui Republicii Moldova;
 • Participarea la elaborarea proiectelor de opinii ale Președintelui Republicii Moldova urmare a sesizărilor depuse la Curtea Constituțională;
 • Participarea la examinarea materialelor cauzelor aflate spre examinare în instanța de judecată, pecum și participarea la întocmirea referințelor;
 • Efectuarea lucrărilor de secretariat.


Serviciul Consiliului Suprem de Securitate - 1 stagiar/ă 

Atribuțiile stagiarului:  

 • Examinarea și analiza subiectelor care vizează securitatea națională și elaborarea notelor informative;
 • Participarea la expertizarea documentelor de politici în domeniile ce ţin de competenţa Consiliului Suprem de Securitate;
 • Participarea la elaborarea proiectelor de decrete ale Președintelui Republicii Moldova, Comandantul Suprem al Forțelor Armate, pe subiecte de securitate și apărare națională;
 • Participarea la pregătirea și organizarea ședințelor Consiliului Suprem de Securitate;
 • Participarea în cadrul ședințelor Serviciului Consiliului Suprem de Securitate în care se dezbat probleme privind apărarea și securitatea națională;
 • Efectuarea lucrărilor de secretariat.


 Selectarea stagiarilor, organizarea și desfășurarea stagiilor se va realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea stagiilor plătite în serviciul public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 532/2023.

Informația privind condițiile de desfășurare a concursului este plasată pe portalul guvernamental: https://cancelaria.gov.md/ro/stagii

 

 Lista persoanelor admise la proba interviu în cadrul concursului la programul de stagii plătite în serviciul public:  

 

 1. Adam Nicoleta
 2. Branițchi Vladislav
 3. Brînză Marius
 4. Budevici-Puiu Roberta-Anastasia
 5. Cebîrciu Sabina
 6. Colodenco Natalia
 7. Diavor Cristian
 8. Eladi Monica
 9. Gîlcă Mădălina
 10. Grădinaru Ana
 11. Grosu Andreea-Cezara
 12. Lomba Alexander-Richard
 13. Lungu Catalin
 14. Mîrzac Marinela
 15. Mocan Adriana
 16. Munteanu Daniela
 17. Pastela Veronica
 18. Țurcan Corina
 19. Vacarciuc Luca-Darius
 20. Verega Aura
 21. Zmeu Alexandrin

 

Candidații sunt invitați pentru susținerea interviului pe:

25  octombrie 2023, începând cu ora 13.00:

1. Adam Nicoleta

2. Branițchi Vladislav

3. Brînză Marius

4. Budevici-Puiu Roberta-Anastasia

5. Cebîrciu Sabina

6. Colodenco Natalia

7. Diavor Cristian

8. Eladi Monica

9. Gîlcă Mădălina

10. Grădinaru Ana

11. Grosu Andreea-Cezara


25  octombrie 2023, începând cu ora 14.00:

1. Lomba Alexander-Richard

2. Lungu Catalin

3. Mîrzac Marinela

4. Mocan Adriana

5. Munteanu Daniela

6. Pastela Veronica

7. Țurcan Corina

8. Vacarciuc Luca-Darius

9. Verega Aura

10. Zmeu Alexandrin

Interviul se va desfășura în incinta Aparatului Președintelui Republicii Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 154, sala de ședințe.  

 

                                            LISTA
învingătorilor concursului pentru selectarea stagiarilor în cadrul
Aparatului Președintelui Republicii Moldova 

1. COLODENCO Natalia --- Direcția juridică 

2. BRÎNZĂ Marius --- Serviciul Consiliului Suprem de Securitate

 

Program de stagii  2022