CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Consiliul Suprem de Securitate a examinat situația privind corupția în instituțiile de stat.

Consiliul Suprem de Securitate, prezidat de președintele Nicolae Timofti, a examinat în ședința sa de astăzi, 5 iunie 2012, situația privind corupția în instituțiile de stat. Consiliul a audiat rapoarte în acest sens din partea ministrului Justiţiei, Oleg Efrim, procurorului general, Valeriu Zubco, și directorului Centrului  pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Viorel Chetraru.

Consiliul Suprem de Securitate a decis prin votul membrilor săi să facă recomandări Parlamentului și Guvernului pentru impulsionarea eforturilor anticorupție.

Astfel, Parlamentului i s-a recomandat:

 • Să urgenteze formarea și funcționarea Comisiei Naţionale de Integritate;
 • Să aprobe în regim de urgență proiectele de lege prevăzute de Strategia privind combaterea corupției și Strategia de reformare a justiției

 Guvernului i s-a recomandat:

 • Să pună în aplicare în regim de urgență Planul de implementare a Strategiei de reformare a justiţiei și să formeze un buget distinct destinat remunerării suplimentare a judecătorilor;
 • Să elaboreze şi să promoveze modificări la legislaţie care ar garanta depolitizarea organelor de justiţie, de drept şi de securitate, precum şi numirea conducătorilor acestora în funcţie exclusiv pe criterii profesionale;
 • Să revizuiască Hotărârea Guvernului nr. 906/2008 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupţie în instituţiile publice, racordând-o la prevederile Strategiei și rigorilor comunitare, pentru a responsabiliza conducătorii autorităţilor publice restanţiere privind aprobarea şi punerea în aplicare a planurilor de integritate instituţională;
 • Să ajusteze cadrul normativ existent în scopul eliminării prevederilor birocratice inutile și învechite, preluând practica comunitară în domeniul relațiilor cu publicul.
 • Să continuie, în comun cu Consiliul Superior al Magistraturii, consolidarea transparenței și eficienței actului de justiție, în special prin creşterea  responsabilității CSM, inclusiv în soluționarea problemelor de etică, de identificare și prevenire a riscurilor corupționale și sancționarea acestora;
 • Să identifice, în colaborare cu Curtea Supremă de Justiție, problemele de drept ce au determinat o practică neunitară a instanțelor judecătorești, minimizând astfel factorul coruptibil în cadrul procesului de înfăptuire a actului de justiție;
 • Să continue eficientizarea sistemului judiciar prin îmbunătățirea infrastructurii și managementului instanțelor.
 • Să eficientizeze activitatea de investigare a actelor de corupție comise de persoane cu înaltă funcţie de răspundere, a celor cu rezonanță sporită, precum şi altor manifestări cu tentă coruptibilă;
 • Să asigure realizarea eficientă şi la timp a Planului de măsuri pe anii 2012-2013 de implementare a Strategiei naţionale anticorupţie.