CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Președintele a acordat distincţii de stat unui grup de cetățeni pentru meritele deosebite fata de stat

Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a acordat astăzi, 28 decembrie a.c., distincţii de stat unui grup de cetățeni în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite faţă de stat, pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniile respective de activitate şi înaltă măiestrie profesională.

„Ordinul de Onoare":

 1. MARINA Vasile - rector al Academiei de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova
 2. POPA Victor - profesor universitar la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova;

Ordinul „Gloria Muncii":

 1. ANDRONIC Ivan - lăcătuș la Societatea pe Acțiuni „Apă-Canal Chișinău"
 2. BELOTCACI Valeriu - director al Societăţii cu Răspundere Limitată „Focaro-Agro", raionul Ştefan Vodă
 3. BELOUS Vasile - conducător al Societăţii cu Răspundere Limitată „Vagadi", raionul Şoldăneşti
 4. BERGHIE Parascovia - vicepreşedinte al Uniunii Muzicienilor din Moldova
 5. BOBEICĂ Vladimir - şef al biroului dispecerat al Regiei „Apă-Canal Orhei"
 6. CHISILI Mihail - şef de laborator la Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
 7. COJOCARU Victor şef de catedră la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu"
 8. COROBCEANU Mihail - mașinist la stația de pompare la Societatea pe Acțiuni „Apă-Canal Chișinău"
 9. DAVIDESCU Vladimir - director al Societăţii cu Răspundere Limitată „Ceteronis", raionul Cantemir
 10. DIDENCU Valeriu - secretar al Consiliului Municipal Chişinău
 11. FURCULIŢĂ Andrei - administrator al Societăţii cu Răspundere Limitată „Codrul" din municipiul Chişinău
 12. GABERI Gheorghe - director general al Firmei de Producție şi Comerţ „Vitis-Cojuşna" SRL, raionul Strășeni
 13. GÎSCA Tudor - director al Societăţii cu Răspundere Limitată „Chetro-Prim", raionul Edineţ
 14. GORDILĂ Nicolae - judecător la Curtea Supremă de Justiţie
 15. GUȚU Vladimir - decan la Universitatea de Stat din Moldova
 16. LUȚIK Nicolai - președinte al Holdingului „Vinimpex",ew satul Tvardița, raionul Taraclia
 17. MINCIUNĂ Vitalie - şef de direcţie la Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
 18. MUNTEAN Teodor - consultant principal la Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
 19. MOSCOVICI Constantin - solist-instrumentist la Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici"
 20. NISTOR Valeriu - medic la Spitalul Raional Ştefan Vodă
 21. PERJAN Andrei - decan la Universitatea de Stat din Moldova
 22. REVENCO Mihail - prorector la Universitatea de Stat din Moldova
 23. RUSU Eugen - adjunct al Procurorului General
 24. SAVA Constantin - director adjunct al Fabricii de Vinuri a Colegiului Naţional de Viticultură şi Vinificaţie, Chişinău
 25. SIBOV Constantin - președinte al Societății pe Acțiuni „Tomai- Vinex", UTA Găgăuzia
 26. STAN Victor - șef de catedră la Universitatea de Stat din Moldova
 27. STRATAN Nicolae - şef de direcţie la Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
 28. ŞUMCOV Iurie - judecător la Curtea Supremă de Justiţie
 29. ULIAN Galina - decan la Universitatea de Stat din Moldova
 30. VASILIEV Evgheni - director interimar al Asociaţiei Curativ-Sanatoriale şi de Recuperare a Cancelariei de Stat
 31. VOVC Eugenia - medic la Spitalul Clinic Republican pentru Copii „Emilian Coţaga"
 32. ZBANCĂ Victor - director al Societăţii cu Răspundere Limitată „Dealul Ochiualbean", raionul Drochia;

Medalia „Meritul Civic":

 1. AVRAM Victor - director general al Societății cu Răspundere Limitată „Vicam", municipiul Chișinău
 2. BARG Leonid - director al Întreprinderii Mixte „Rediagro" SRL, raionul Donduşeni
 3. BÎZGU Eugenia - muncitoare la Combinatul de Vinuri „Cricova" SA
 4. BULAT Eduard - şef de secţie la Procuratura Generală
 5. CEBAN Ion - avocat în cadrul Uniunii Avocaţilor din Moldova
 6. CHETRARI Valentina - director adjunct al Fabricii de Confecţii „Ionel" SA
 7. CIOBANOV Dmitrii - director al Cooperativei de Producție „Eniija", UTA Găgăuzia
 8. CIORNA Ion - director adjunct al Colegiului Național de Viticultură și Vinificație, Chișinău
 9. CLIMA ION - agronom-şef al Societății cu Răspundere Limitată „Panclip", raionul Floreşti
 10. COCÎRLĂ Pavel - șef de catedră la Universitatea de Stat din Moldova
 11. CUJBĂ Vasile - decan la Universitatea de Stat din Moldova
 12. DABIJA Vsevolod - director al Agrofirmei „Bucuria-Saturn" SRL, raionul Soroca
 13. DULGHESCU Ion - agronom la Societatea pe Acţiuni „Romăneşti", raionul Străşeni
 14. ERHAN Alexandru - director al Întreprinderii de Stat „Staţiunea Tehnologico-Experimentală Paşcani", raionul Criuleni
 15. GANGAL Olga - judecător la judecătoria Rezina
 16. GARAZ Nicolae - preşedinte al Sindicatului Lucrătorilor din Cultură
 17. GLADEI Oleg - șef al bazei de producție la Societatea pe Acțiuni „Apă-Canal Chișinău"
 18. GUZUN Mihail - șef de catedră la Universitatea de Stat din Moldova
 19. HARTI Vasile - director general al Societăţii cu Răspundere Limitată „Valul Traian", raionul Ialoveni
 20. HOLBAN Ion - consultant principal la Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
 21. JELEZNÎI Mircea - agronom-şef al Societăţii cu Răspundere Limitată „Dimilita-Rex", raionul Briceni
 22. ILIEV Petru - şef de secţie la Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
 23. IRIMCIUC Alexandru - director al Societăţii cu Răspundere Limitată „Stîncăuţi", raionul Râșcani
 24. MARTINOVICI Galina - inginer-mecanic la Fabrica de Confecţii „Ionel" SA
 25. MILICENCO Stela - şef de catedră la Universitatea de Stat din Moldova
 26. MOCANU Liuba - şef adjunct de direcţie la Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
 27. MOCREAC Vladimir - director de direcție la Societatea pe Acțiuni „Apă-Canal Chișinău"
 28. NEDEOGLO Dmitri - șef de catedră la Universitatea de Stat din Moldova
 29. PANCENCO Veaceslav - șef de serviciu la Societatea pe Acțiuni „Apă-Canal Chișinău"
 30. PANŢA Mihail - conducător al Societăţii cu Răspundere Limitată „Farlad-Agro", raionul Căuşeni
 31. PASENCO Leonid - consultant la Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
 32. ROBU Maria - director adjunct al Centrului Naţional de Medicină Sportivă „Atletmed"
 33. ROTARU Anna - administrator de secţie la Societatea pe Acţiuni „Zorile"
 34. RUSNAC Arcadie - șef de departament la Societatea pe Acțiuni „Apă-Canal Chișinău"
 35. RUSSU Gheorghe - director al Societăţii cu Răspundere Limitată „Vardan-Agro", raionul Râșcani
 36. RUSSU Ivan - mecanic la Societatea pe Acţiuni „Zorile"
 37. SCORPAN Anatolie - şef de secţie la Spitalul Clinic Central al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova"
 38. SCUTELNIC Ion - director al Întreprinderii Mixte „Prut" S.A., raionul Cantemir
 39. ŢÎCU Dumitru - asistent medical de familie la Centrul de Sănătate Măcăreşti-Costuleni, raionul Ungheni;

Medalia „Nicolae Testemiţanu"

 1. BENDELIC Eugeniu - şef de catedră la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu";

Titlul onorific „Maestru în Artă"

 1. COBILEANSCHI Igor - regizor;

Titlul onorific „Om Emerit" 

 1. CRIVOI Aurelia - șef de catedră la Universitatea de Stat din Moldova
 2. CUŞNIR Grigore - producător de film
 3. DOROGAN Valerian - membru al Comisiei de Atestare a cadrelor științifice şi ştiinţifico-didactice
 4. DRAGALINA Galina - șef de catedră la Universitatea de Stat din Moldova
 5. MARANDIUC Vasili - conducător al Societăţii Comerciale „Alodiu- Nord", raionul Sângerei
 6. SPĂTARU Tudor - conferenţiar universitar la Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 7. ŢAGA TUDOR - director al Societăţii pe Acţiuni „Bravicea-Vin", raionul Călăraşi
 8. ZBANȚ Ludmila - decan la Universitatea de Stat din Moldova; 

Titlul onorific „Artist Emerit":

 1. LEFTER Nina - actriţă la Teatrul Republican de Păpuşi „Licurici"
 2. PRESCURĂ Nicolae - actor la Teatrul Republican de Păpuşi „Licurici".