CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

A L O C U Ț I U N E A Domnului Igor DODON, Președintele Republicii Moldova, cu ocazia aniversarii a XXVIII-a de la crearea Armatei Naționale

Doamnelor și domnilor militari,
angajați civili și veterani ai Armatei Naționale

Sunt bucuros să fiu alături de dumneavoastră pentru a marca cea de-a 28-a aniversare de la crearea Armatei Naționale. Cu acest prilej solemn, vă felicit cordial și vă exprim prețuire pentru devotament, profesionalism, pricepere și viață puse în slujba Patriei.
Se știe că armata reprezintă atributul indispensabil al independenței, suveranității și integrității teritoriale a țării. Întemeiată odată cu statul Republica Moldova, Armata Națională simbolizează vitejie și putere, patriotism și sacrificiu, onoare și adevăr, reprezentând, totodată, garanția păcii și a securității naționale și regionale.
Cu certitudine, rolul Armatei este unul primordial într-o societate. Și nu doar acolo unde lipsește liniștea sau persistă un conflict interuman, ci și acolo unde se dezlănțuie natura, unde capacitățile civililor nu sunt suficiente. Vreau să vă asigur că populația apreciază înalt organizarea și promptitudinea cu care militarii Armatei Naționale, anul acesta, au acționat în sprijinul autorităților locale atât la deblocarea și deszăpezirea localităților și drumurilor naționale, precum și la fortificarea sistemelor de protecție împotriva inundaților în localitățile din zona limitrofă a râului Nistru.
Vreau să exprim prețuire pentru intervenția calificată a efectivului la dezamorsarea și nimicirea obiectelor explozive rămase pe teritoriul țării din timpul celui de-al Doilea Război Mondial și care prezintă pericol pentru populație. Gânduri bune și gratitudine militarilor noștri care veghează liniștea și pacea pe segmentul transnistrean, în cadrul Forțelor Mixte de Menținere a Păcii în Zona de Securitate a Republicii Moldova.
În calitate de Comandant Suprem al Forțelor Armate, vreau să remarc corectitudinea demonstrată în îndeplinirea atribuțiilor constituționale, precum și prestația Dumneavoastră în cadrul exercițiilor multinaționale și în misiunile internaționale de menținere a păcii. Contribuind la asigurarea liniștii și păcii în diverse colțuri ale lumii, Dumneavoastră nu doar ajutați populația locală. Dumneavoastră puneți numele Republicii Moldova la loc de cinste printre statele care condamnă războiul, ura interetnică și discriminarea.
Reiterez faptul că Republica Moldova este un stat neutru, lipsit de intenții agresive, iar capacitatea de apărare a Armatei Naționale este unul dintre factorii importanți care asigură securitatea națională. Iată de ce procesele de reformare prin care trece actualmente Armata trebuie să fie orientate spre fortificarea nivelului de apărare și securitate a țării, spre profesionalizarea militarilor și eficientizarea activității instituției.

Îmi face plăcere să constat că efortul sistematic al fiecăruia dintre Dumneavoastră contribuie la sporirea prestigiului profesiei de militar, la crearea unei imagini pozitive a apărătorului Patriei. Sunteți exemplu de urmat pentru generația de mâine a țării noastre. Aici, în armată, concomitent cu instruirea militară și dezvoltarea deprinderilor de viață, se formează oameni cu demnitate civică și spirit patriotic.

Onorată asistență,

În serviciul militar în termen, prin contract sau în rezervă, angajați civili sau veterani ai Armatei Naționale, Dumneavoastră sunteți, în primul rând, cetățeni ai Republicii Moldova, oamenii fără de care nu există statul și față de care acest stat are obligațiuni de onorat.


Noi cunoaștem problemele și greutățile cu care vă confruntați. Vreau să vă încredințez că conducerea țării va susține inițiativele Ministerului Apărării pentru a îmbunătăți protecția socială și juridică a militarilor și a membrilor familiilor acestora. Vom face ce ne stă în puteri pentru a vă despovăra de unele griji legate de problemele materiale și financiare cu care vă confruntați actualmente.
Aici țin să exprim recunoștință membrilor familiilor Dumneavoastră pentru co-participare la actul de apărare și slujire Patriei. Liniștea de acasă, înțelegerea și acceptarea celor dragi este garanția unui serviciu devotat țării, pe care noi toți îl așteptăm de la Dumneavoastră.

Stimați militari,

Vă felicit încă o dată cu ocazia celei de-a 28-a aniversări a Armatei Naționale. Vă urez multă sănătate, statornicie în gânduri și în acțiuni, credință în valorile naționale și în ziua de mâine.
Vă mulțumesc pentru faptul că, în ciuda tuturor greutăților, ați ales să reprezentați cu cinste, să apărați cu devotament și să iubiți necondiționat Republica Moldova.

La mulți ani, Armata Națională!
La mulți ani, militari ai țării!