CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat domnului Dr.Frank-Walter STEINMEIER, Președinte Federal al Republicii Federale Germania

EXCELENŢĂ,

Cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Federale Germania – Ziua Unității Germane, Vă adresez, în numele cetățenilor Republicii Moldova și al meu personal, sincere și cordiale felicitări.

Profit de acest prilej pentru a aprecia rezultatele incontestabile atinse de națiunea germană în efortul complex de unificare a țării atât sub aspect socio-economic, cât și sub cel al omogenizării infrastructurii.


Vă asigur de faptul că Republica Moldova acordă o importanță aparte dezvoltării și aprofundării relațiilor de prietenie cu Republica Federală Germania, în spiritul valorilor comune și remarc, cu deosebită satisfacție, caracterul durabil și constructiv al parteneriatului moldo-german pe dimensiune politică, economică și socială.


Vă exprim gratitudine pentru angajamentul și contribuția Dumneavoastră personală în intensificarea bunei cooperări dintre statele noastre. Țin să accentuez că poporul Republicii Moldova este și va fi recunoscător în continuare pentru susținerea de care se bucură din partea Republicii Federale Germania în procesul de modernizare a țării și de consolidare a instituțiilor democratice.


Reiterând urările de bine și prosperitate, Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea înaltei mele considerații.