CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Maiestăţii Sale Regelui Philippe al Belgienilor

MAIESTATE,

În numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, Vă adresez cele mai sincere şi calde felicitări cu prilejul celebrării Zilei Naţionale a Regatului Belgiei, însoţite de cordiale urări de pace şi prosperitate pentru familia regală și întregul popor belgian.

Remarc cu plăcere că relaţiile dintre statele noastre continuă să se dezvolte în spiritul prieteniei şi al sprijinului reciproc. Folosind ocazia aniversară, țin să-mi exprim convingerea că dispunem de toate premisele necesare pentru a aprofunda dialogul dinamic şi ascendent, dar şi pentru a valorifica noi perspective de colaborare, atît pe dimensiunea bilaterală, cît şi în cadrul organizaţiilor internaţionale, în beneficiul ambelor popoare.

Reiterînd urările de bunăstare şi progres pentru Regatul Belgiei, Vă rog să acceptaţi, Maiestate, asigurările deosebitei mele consideraţii.