CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Republicii Ungaria, Domnului János ÁDER

STIMATE DOMNULE PREŞEDINTE,

Cu ocazia Zilei Naționale – Ziua Sfîntului Ştefan, am onoarea şi deosebita plăcere să Vă adresez Dumneavoastră şi întregii națiuni maghiare, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, sincere felicitări, împreună cu urări de pace şi prosperare continuă.

Profit de acest frumos prilej pentru a constata ritmul ascendent al relațiilor moldo-ungare în toate sferele de cooperare, în spiritul strînselor legături istorice şi valorilor democratice pe care le împărtășim. Menţionez cu satisfacţie că în ultimii ani, legăturile dintre ţările noastre au fost marcate de consolidarea eforturilor bilaterale pe acţiuni de interes comun. De asemenea, apreciez înalt implicarea Ungariei şi a Dumneavoastră personal în procesul de modernizare a Republicii Moldova prin intermediul proiectelor sprijinite financiar de către autorităţile maghiare.


Transmiţînd urări de prosperitate poporului Ungariei, Vă rog să acceptaţi, Stimate Domnule Preşedinte, expresia distinsei mele considerații.