CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui României, Klaus Werner Iohannis, cu prilejul zilei de naștere

EXCELENŢĂ,

Am plăcerea să Vă adresez, în numele poporului Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai sincere şi cordiale felicitări cu ocazia zilei Dumneavoastră de naștere, împreună cu urări de sănătate, fericire şi prosperitate.

Ţin să Vă asigur şi pe această cale de interesul aparte pe care Republica Moldova îl atribuie dialogului multidimensional cu România. Am ferma convingere că extinderea şi consolidarea continuă a relaţiilor de prietenie şi cooperare dintre statele noastre, la a căror dezvoltare Dumneavoastră contribuiți considerabil, se va înscrie armonios în procesul de edificare a unei Europe unite şi prospere.

Reînnoindu-Vă cele mai calde urări de bine, Excelență, Vă rog să acceptați expresia deosebitei mele considerații.