CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Doamnei Ursula von der Leyen, Președintele ales al Comisiei Europene

STIMATĂ  DOAMNĂ  VON  DER  LEYEN,

 

Am deosebita plăcere de a Vă adresa, în numele cetăţenilor Republicii Moldova şi al meu personal, sincere și calde felicitări cu prilejul alegerii Dumneavoastră în înalta funcție de Președinte al Comisiei Europene.

Folosind această ocazie, țin să dau asigurări că Republica Moldova va continua să acorde o atenție prioritară intensificării raporturilor de asociere politică și integrare economică cu Uniunea Europeană, iar parteneriatul privilegiat și relațiile de cooperare profundă vor sta pe mai departe la baza promovării dialogului bilateral mutual avantajos şi menţinerii sprijinului reciproc pe arena internaţională.

Dorindu-Vă mult succes în îndeplinirea atribuțiilor responsabile ce Vă revin,Vă rog să acceptați, Stimată Doamnă VON DER LEYEN, asigurările profundului meu respect.